Informacijska varnost
Zavarujte ključne podatke podjetja

Poznate grožnje vašem ključnim podatkom?

Te so tako zunaj kot tudi znotraj vaše organizacije!

Le poznavanje tveganj in upravljanje teh vas lahko reši pred finančno izgubo, izgubo konkurenčne prednosti, slabim imenom podjetja, kaznovalnim ukrepom s strani vladnih in industrijskih organizacij,…

Vsako podjetje in vsak uporabnik informacijskega sistema ima danes opravka z informacijami, ki zaradi različnih razlogov ne smejo priti v posest nepooblaščeni osebi ali pa izgubljene zaradi nepravilnega upravljanja informacijskega sistema ali pa na svoji poti v procesnem krogu spremenjene zaradi okuženega informacijskega vira.   Danes smo tako uporabniki informacijskih tehnologij nenehno izpostavljeni mnogim zunanjim in tudi notranjim grožnjam. Uporabniki zlahka opažamo, da je virusnih in drugih napadov s škodljivo kodo vsaki dan več. Danes protivirusna zaščita in požarna pregrada več ne predstavljata zadostne zaščite.

Grožnja varnosti informacijskemu sistemu je neželen dogodek ali dejavnost, ki privede do izgube celovitosti, zaupnosti ali razpoložljivosti informacij in onemogoča zadovoljivo delovanje informacijskega sistema.

Košćak (2011)

Postalo je samoumevno, da se zavedamo morebitnih zlonamernih dejanj posameznikov ali organiziranih skupin zunaj ali celo znotraj podjetja. Izguba podatkov pomeni za vaše podjetje finančno škodo, kazi ime podjetja, zmanjšuje konkurenčno prednost in nenazadnje ogroža njeno preživetje.

Da si podjetja zagotovijo zadostno informacijsko varnost se le ta poslužujejo standardov, ki jih sestavljajo zahteve, priporočila in seznami dobrih praks. Eden najbolj široko sprejetih standardov na področju informacijske varnosti je ISO/IEC 27000, predvsem standard ISO 27001.   In zakaj bi se torej podjetje odločilo za uporabo mednarodnih standardov:

  • zmanjšani stroški proizvodnje (mednarodni standardi optimizirajo poslovanje)
  • izboljšana kakovost produktov
  • povečanje zadovoljstva strank
  • povečanje prodaje
  • lažji prodor na tuje trge
  • večja varnost poslovanja (neprekinjeno poslovanje, boljši nadzor nad poslovanjem)

Za pridobitev certifikata ISO 27001 se organizacije odločajo, da bi zagotovile večjo stopnjo varnosti, povečale strokovnost, verodostojnost in zaupnost organizacije, ali preprosto zaradi želje poslovnih partnerjev.

Bernik in Prislan (2010)

Pripravite varnostne politike in izobražujte zaposlene.

Protivirusna zaščita in požarna pregrada danes ni zadostna zaščita za varovanje vaših ključnih podatkov!

Ali veste, da ste lahko kazensko in odškodninsko kaznovani v primeru preusmeritve e-pošte bivšega zaposlenega?

Pripravite ustrezne pravilnike v skladu z zakonom in standardom ISO 27001 ter varno ravnajte z e-pošto, kakor vam narekuje poslovanje.

Imate zahtevo vašega partnerja po ureditvi informacijske varnosti?

Potreben bo temeljit pregled vaših poslovnih procesov ter načina shranjevanja, prenosa in obdelave vaših občutljivih ter zaupnih podatkov. Vaše procese in informacijski sistem bo potrebno urediti v skladu z ISO 27001 in 27002.

Za zagotovitev ustrezne informacijske varnosti v podjetju ni zadostno le znanje ter izkušnje na področju informacijske varnosti temveč tudi poznavanje naprednih tehnologij. Z modernimi tehnologijami kot so Microsoft Azure in Office365 lahko namreč dosežete visoko informacijsko varnost ter razpoložljivost za razmeroma nizko ceno.

pokličite nas na 01 6200 255

Ostale rešitve informacijske varnosti