Ali lahko vaše podjetje preživi izgubo ključnih podatkov?

Tveganja ogrožajo vaše poslovanje.

Čim prej je potrebno poskrbeti, da se ta tveganja zmanjšajo oziroma odpravijo. Kako?

Izredno pomembno je samo načrtovanje informacijskega sistema, kjer je potrebno določiti zahteve poslovanja in na podlagi tega dizajnirati, za poslovanje najbolj optimalen informacijski sistem.

Predstavljena tveganja ogrožajo vaše poslovanje in čim prej je potrebno poskrbeti, da se ta tveganja zmanjšajo. Vas zanima kako?
Izredno pomembno je samo načrtovanje informacijskega sistema, kjer je potrebno določiti zahteve poslovanja in na podlagi tega dizajnirati za poslovanje najbolj optimalen informacijski sistem.
Vaš kompletni seznam zahtev za zmanjšanja tveganj izgube ključnih podatkov mora vsebovati:
– Centralni nadzor na računalniki, strežniki, mrežno opremo
– Protivirusno zaščito s centralnim nadzorom, upravljanjem
– Avtomatizirano izvajanje arhiviranja ključnih podatkov glede na zahteve poslovanja
– Strategija za obnovitev delovanja ključnih delov vašega informacijskega sistema v primeru višje sile
– Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo ter možnost ponovne vzpostavitve  delovanja ključnih informacijskih virov v času, ki ga še dopušča poslovanje.
– Fizična in logična varnost podatkov
– Redno vzdrževanje informacijskega sistema in podpora uporabnikom (preberi več tukaj)

In kako to zagotoviti?
– Z ustrezno izbrano strojno in programsko opremo glede na zahteve poslovanja (podvojena strojna oprema, ustrezna garancija, ipd)
– S strokovno implementacijo strokovnjakov, ki imajo poleg tehničnih znanj tudi znanja informacijske varnosti
– Z uporabo oblačnih rešitev (delno ali v celoti – Office365, Azure) glede na zahteve poslovanja in izbiro najbolj optimalne rešitve tako s stroškovnega, funkcionalnega in/ali varnostnega vidika.

Predstavljena tveganja ogrožajo vaše poslovanje in čim prej je potrebno poskrbeti, da se ta tveganja zmanjšajo. Vas zanima kako?

Izredno pomembno je samo načrtovanje informacijskega sistema, kjer je potrebno določiti zahteve poslovanja in na podlagi tega dizajnirati za poslovanje najbolj optimalen informacijski sistem.

Vaš kompletni seznam zahtev za zmanjšanja tveganj izgube ključnih podatkov mora vsebovati:

Centralni nadzor na računalniki, strežniki, mrežno opremo
Protivirusno zaščito s centralnim nadzorom, upravljanjem
Avtomatizirano izvajanje arhiviranja ključnih podatkov glede na zahteve poslovanja
Strategija za obnovitev delovanja ključnih delov vašega informacijskega sistema v primeru višje sile
Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo ter možnost ponovne vzpostavitve  delovanja ključnih informacijskih virov v času, ki ga še dopušča poslovanje.
Fizična in logična varnost podatkov
Redno vzdrževanje informacijskega sistema in podpora uporabnikom (preberi več tukaj)

In kako to zagotoviti?

Z ustrezno izbrano strojno in programsko opremo glede na zahteve poslovanja (podvojena strojna oprema, ustrezna garancija, ipd)
S strokovno implementacijo strokovnjakov, ki imajo poleg tehničnih znanj tudi znanja informacijske varnosti
Z uporabo oblačnih rešitev (delno ali v celoti – Office365, Azure) glede na zahteve poslovanja in izbiro najbolj optimalne rešitve tako s stroškovnega, funkcionalnega in/ali varnostnega vidika.
Predstavljena tveganja ogrožajo vaše poslovanje in čim prej je potrebno poskrbeti, da se ta tveganja zmanjšajo. Vas zanima kako?

Izredno pomembno je samo načrtovanje informacijskega sistema, kjer je potrebno določiti zahteve poslovanja in na podlagi tega dizajnirati za poslovanje najbolj optimalen informacijski sistem.

Vaš kompletni seznam zahtev za zmanjšanja tveganj izgube ključnih podatkov mora vsebovati:

Centralni nadzor na računalniki, strežniki, mrežno opremo
Protivirusno zaščito s centralnim nadzorom, upravljanjem
Avtomatizirano izvajanje arhiviranja ključnih podatkov glede na zahteve poslovanja
Strategija za obnovitev delovanja ključnih delov vašega informacijskega sistema v primeru višje sile
Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo ter možnost ponovne vzpostavitve  delovanja ključnih informacijskih virov v času, ki ga še dopušča poslovanje.
Fizična in logična varnost podatkov
Redno vzdrževanje informacijskega sistema in podpora uporabnikom (preberi več tukaj)

In kako to zagotoviti?

Z ustrezno izbrano strojno in programsko opremo glede na zahteve poslovanja (podvojena strojna oprema, ustrezna garancija, ipd)
S strokovno implementacijo strokovnjakov, ki imajo poleg tehničnih znanj tudi znanja informacijske varnosti
Z uporabo oblačnih rešitev (delno ali v celoti – Office365, Azure) glede na zahteve poslovanja in izbiro najbolj optimalne rešitve tako s stroškovnega, funkcionalnega in/ali varnostnega vidika.
Predstavljena tveganja ogrožajo vaše poslovanje in čim prej je potrebno poskrbeti, da se ta tveganja zmanjšajo. Vas zanima kako?

Izredno pomembno je samo načrtovanje informacijskega sistema, kjer je potrebno določiti zahteve poslovanja in na podlagi tega dizajnirati za poslovanje najbolj optimalen informacijski sistem.

Vaš kompletni seznam zahtev za zmanjšanja tveganj izgube ključnih podatkov mora vsebovati:

  • Centralni nadzor na računalniki, strežniki, mrežno opremo
 • Protivirusno zaščito s centralnim nadzorom, upravljanjem
 • Avtomatizirano izvajanje arhiviranja ključnih podatkov glede na zahteve poslovanja
 • Strategija za obnovitev delovanja ključnih delov vašega informacijskega sistema v primeru višje sile
 • Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo ter možnost ponovne vzpostavitve delovanja ključnih informacijskih virov v času, ki ga še dopušča poslovanje.
 • Fizična in logična varnost podatkov
 • Redno vzdrževanje informacijskega sistema in podpora uporabnikom (preberi več tukaj)

 

In kako to zagotoviti?

  • Z ustrezno izbrano strojno in programsko opremo glede na zahteve poslovanja (podvojena strojna oprema, ustrezna garancija, ipd)
 • S strokovno implementacijo strokovnjakov, ki imajo poleg tehničnih znanj tudi znanja informacijske varnosti
 • Z uporabo oblačnih rešitev (delno ali v celoti – Office365, Azure) glede na zahteve poslovanja in izbiro najbolj optimalne rešitve tako s stroškovnega, funkcionalnega in/ali varnostnega vidika.

lorem ipsum

Vaš kompletni seznam zahtev za zmanjšanja tveganj izgube ključnih podatkov mora vsebovati:

 • Centralni nadzor nad računalniki, strežniki, mrežno opremo
 • Protivirusno zaščito s centralnim nadzorom, upravljanjem
 • Avtomatizirano izvajanje arhiviranja ključnih podatkov glede na zahteve poslovanja
 • Strategija za obnovitev delovanja ključnih delov vašega informacijskega sistema v primeru višje sile
 • Arhiviranje ključnih podatkov na oddaljeno lokacijo ter možnost ponovne vzpostavitve  delovanja ključnih informacijskih virov v času, ki ga še dopušča poslovanje.
 • Fizična in logična varnost podatkov
 • Redno vzdrževanje informacijskega sistema in podpora uporabnikom (preberi več tukaj)

 

In kako vse to zagotoviti?

 • Z ustrezno izbrano strojno in programsko opremo glede na zahteve poslovanja (podvojena strojna oprema, ustrezna garancija, ipd)
 • S strokovno izvedbo s strani ekipe, ki ima poleg tehničnih znanj tudi znanja informacijske varnosti
 • Z uporabo oblačnih rešitev (delno ali v celoti – Office365, Azure) glede na zahteve poslovanja in izbiro najbolj optimalne rešitve tako s stroškovnega, funkcionalnega in/ali varnostnega vidika.

V razmislek

Kaj če nepričakovano izgubite informacijsko infrastrukturo zaradi odtujitve, požara, naravne nesreče ali samo zaradi okvare informacijskega sistema?Imate urejeno arhiviranje ključnih podatkov podjetja tudi na oddaljeno lokacijo?

 Imate delujočo strategijo za obnovitev podatkov v času, ki ga še dopušča vaše poslovanje?

 Ali je vaš informatik poskrbel, da se arhivirajo pomembni podatki na vašem računalniku?NE PRIVOŠČITE SI IZGUBE PODATKOV!

Spoznajte realni primer, kako se zmanjša tveganja izpada poslovanja?

Vzorčno podjetje, ki se ukvarja s prodajo, se je po daljšem izpadu v delovanju informacijskega sistema in s tem povezanim izpadom poslovanja (žled 2015) posvetovalo s svojimi pogodbenimi upravljalci informacijskega sistema.

Predstavilo jim je tveganja in le ti so našli za njih več rešitev glede na zahteve njihovega poslovanja. Na koncu se je vodstvo odločilo za rešitev na podvojeni strojni opremi (minimalna verjetnost izpada zaradi okvare na strojni opremi) in za rezervno lokacijo ključnih informacijskih virov v oblaku. Podjetje je tako zmanjšalo verjetno izpada na minimum in to z minimalno investicijo glede na stroške izpada poslovanja.

Spoznajte realen primer izpada poslovanja manjšega podjetja, ki se ukvarja s storitveno dejavnostjo in ki ni vzdrževalo informacijskega sistema.

Manjše podjetje je koristilo storitve tako imenovanega »one-man-band računalničarja«, ki je po potrebi opravljal IT opravila na njihovem strežniku. Za njihovo poslovanje je bila ključna aplikacija za upravljanje s strankami ter aplikacija za vodenje poslovanja (šifrant vseh strank, računi, ponudbe, itd).

Prišlo je do okvare strojne opreme, kjer je delovala aplikacija in kjer je bila shranjena baza. Strojne opreme se ni preverjalo redno, tako da je v nekaj tedenskem obdobju prišlo do okvare obeh diskov, kjer so bili shranjeni podatki. Seveda se nadzor nad strojno opremo ni opravljal, prav tako se niso nameščale varnostne posodobitve. Ključni podatki so se arhivirali na drugo diskovno polje, vendar se ni nikoli preverilo, če se arhiviranje izvaja na pravi način oziroma ali je mogoče iz arhiva restavrirati podatke.

Podjetje je podatke restavriralo iz okvarjenih diskov, za kar je plačalo strokovnjakom okoli 2000€. Prav tako je podjetje izgubilo podatke za zadnje pol leta poslovanja in poslovanje je bilo onemogočeno 10 dni (čas restavracije podatkov, ponovno vzpostavitev delovanja informacijskega sistema), kar se ne da stroškovno natančno opredeliti.

Optimizirajte obstoječi informacijski sistem z naprednimi rešitvami in zagotovite si neprekinjeno poslovanje.

Naročite brezplačni obstoječi pregled vašega informacijskega sistema.

Zanimalo vas bo tudi

pokličite nas na 01 560-47-03